Retningslinjer for frivillige

Retningslinjer for frivillige

Retningslinjer for frivillige trænere og instruktører i RUIF.


RUIF drives af frivillige i både bestyrelse, udvalg og blandt trænere og instruktører.

Som frivillig er hver enkelt med til at give børn, unge og voksne mulighed for at udfolde sig inden for flere forskellige idrætsgrene.

RUIF ønsker at skabe ens vilkår for de mange frivillige trænere og instruktører i de forskellige idrætsgrene.

Det forventes, at man som frivillig træner/instruktør i RUIF bidrager med mindst 1 time ugentlig, hvis man ønsker følgende fordele.

Ved transportrefusion henvender man sig til den Udvalgsansvarlige som udlevere køresedler.

Ønske man at gøre brug at ret til refusion af frit kontigent, skal man henvende sig skriftlig til Kassereren senest ultimo okt. Samme år.Fordele ved at være frivillig instruktør over 18 år i RUIF:

1 x 1000 kr. gavekort pr. hele sæson

Ét frit kontingent pr. husstand.

1 x 500 kr. gavekort pr. hele sæson til Intersport til køb af sportstøj/udstyr til træningen.

1 x 300 Kr. gavekort til Lokal Brugsen Rødding

Mulighed for deltagelse i relevante kurser til at dygtiggøre sig inden for den sportsgren, man underviser i.

(skal godkendes af bestyrelsen)

Der kan søges om refusion til kørsel i forbindelse med transport

Alle trænere bliver inviteret til lørdagsfesten under byfestugen af RUIF som tak for sæsonen.

Er man 2 voksne, der deler et hold, får man selvfølgelig begge ”fordelen”Fordele ved at være frivillig hjælpeinstruktør over 16 år i RUIF:

1 x 500 kr. gavekort pr. hele sæson

Ét frit kontingent pr. husstand.

1 x 500 kr. gavekort pr. hele sæson til Intersport til køb af sportstøj/udstyr til træningen.

Mulighed for deltagelse i relevante kurser til at dygtiggøre sig inden for den sportsgren, man underviser i.

(skal godkendes af bestyrelsen)

Man bliver inviteret til Lørdagsfesten under Byfestugen af RUIF som tak for sæsonen.Fordele ved at være frivillig instruktør under 16 år i RUIF:

1 x 500 kr. gavekort pr. hele sæson

1 x 500 kr. gavekort pr. hele sæson til Intersport til køb af sportstøj/udstyr til træningen.

Mulighed for deltagelse i relevante kurser til at dygtiggøre sig inden for den sportsgren, man underviser i. (skal godkendes af bestyrelsen)

Ét frit kontingent pr. husstand.

Biograftur i stedet for Sommerfesten.


Bestyrelsen

Rødding UIF